fbpx

Tag

โบสถ์เซนต์ปอล
venetian

MFM01 ทัวร์มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
3 วัน 2 คืน BY FD

From6,999 บาท

วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 / 20 – 22 ก.ย. 2562
วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 / 18 – 20 ต.ค. 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

สนามบินมาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ชมเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ทานเมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
macau venetian

MFM02 ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน BY NX

From5,890 บาท

วันที่ 16 – 18 / 23 – 25 / 29 – 31 ส.ค. 2562
วันที่ 07 – 09 / 12 – 14 กันยายน 2562
วันที่ 14 – 16 / 21 – 23 กันยายน 2562
เดือนตุลาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจูไห่ หอที่ระลึกดร.ซุนยัดเซ็น พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย เขตปกครองพิเศษมาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เข้าแม่กวนอิมริมทะเล
Repaulse bay beach

MFM03 ทัวร์มาเก๊า มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน BY FD

From19,520 บาท

วันที่ 05 – 08 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 20 – 23 ตุลาคม 2562

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาเก๊า อิสระเต็มวันในมาเก๊า เดินทางสู่ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ชมโชว์ซิมโฟนีออฟไลท์