Tag

ไคร้สท์เชิร์ช

NZ01 NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From121,000 บาท

วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองโอ๊คแลนด์ ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช