fbpx

Tag

HOKKAIDO

ทัวร์ญี่ปุ่น JP59 ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO SNOW ACTIVITIES
6วัน 4คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 15 – 20 / 16 – 21 เมษายน 2563

ฮอกไกโด อาซาฮีคาว่า หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง พิพิธภัณฑ์คริสตอลเกล็ดหิมะ ฟุราโน่ กระเช้าไฟฟ้าชมวิวบนยอดเขา กิจกรรมกระดานเลื่อน ชมร้านเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่ นครซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น JP48 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER NISEKO SKI RESORT
6วัน 4คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 20 – 25 มีนาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวฮอกไกโด ชิโตเซ่ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นิกเซ่มารีนพาร์ค สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ
Otaru Canal

ทัวร์ญี่ปุ่น JP49 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE
6วัน 4คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 07 – 12 เมษายน 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวฮอกไกโด ชิโตเซ่ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นิกเซ่มารีนพาร์ค สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP45 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SNOWLAND
6วัน 4คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวฮอกไกโด ชิโตเซ่ โนริเบทสึ คิตะฮิโรม่า โอตารุจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะนอร์ท สโนว์แลนด์
OTARU CANAL Japan

ทัวร์ญี่ปุ่น JP61 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE
6วัน 4คืน BY TG

From64,900 บาท

วันที่ 10 – 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์)

เมืองโนโบริเบทสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล นิกเซ่มารีนพาร์ค หุบเขาจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ หอคอยโกะเรียวคะคุ ชมโกดังอิฐแดง

ทัวร์ญี่ปุ่น JP54 รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด โซอุนเคียว
6วัน 4คืน BY TG

From62,999 บาท

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมน้ำตกกิงกะ ริวเซย์ ที่ไหลลงมาจากโตรกผาในหุบผาโซอุนเคียว พิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP55 รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ
7วัน 4คืน BY JL

From65,999 บาท

วันที่ 12 – 18 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

ทัวร์ญี่ปุ่น ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ป้อมดาวโกเรียวคาคุ เดินเล่น ณ โกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริ โกดังทั้งเจ็ด มีร้านอาหารและร้านของที่ระลึกต่างๆ นั่งกระเช้า HAKODATE ROPEWAY ขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ
OTARU CANAL Japan

ทัวร์ญี่ปุ่น JP56 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO EATING SHOPPING TOUR
6วัน 4คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 08 – 13 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

ชิโตเซ่ ปลาแซลมอนอควาเรี่ยมโนโบริเบทสึ ดาเตะจิไดมูระ จิโกกุดานิ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด ทีวี ทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ภูเขาโมอิวะ
็Hokkaido night

ทัวร์ญี่ปุ่น JP57 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเที่ยวเต็ม
6วัน 4คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 31 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 02 – 07 / 07 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 14 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
วันที่ 11 – 16 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
วันที่ 13 – 18 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เที่ยวเต็ม หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัน ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น JP58 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAVE FUN สงกรานต์เดย์
4วัน 3คืน BY XW

From40,900 บาท

วันที่ 26 – 29 / 28 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 09 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 14 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
วันที่ 16 – 19 / 18 – 21 เมษายน 2563

ฮอกไกโด สวนฟุคิดาชิ ภูเขาไฟโชวะชินซัน ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ออนเซ็น 2 คืน พิเศษ…พัก KIRORO RESORT
1 2