fbpx

Tag

HOKKAIDO
furano Hokkaido

ทัวร์ญี่ปุ่น JP42 HOKKAIDO AUTUMN RED FUN
5 วัน 3 คืน BY XJ

From30,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 16 – 20 / 20 – 24 ต.ค. 62
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 08 – 12 / 13 – 17 พ.ย. 62
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ญี่ปุ่น JP51 HOKKAIDO HAKODATE
6 วัน 4 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2562

ชมวิวทะเลสาบโทยะ เมืองฮาโกดาเตะ เยือนย่านโกดังอิฐแดง ขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชมหอคอยโกะเรียวคะคุ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP45 HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ำ
6 วัน 4 คืน BY XJ

From35,900 บาท

วันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

สนุกสนานกับกิจกรรมสกี หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดง ทานุกิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP53 ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร (เลสโก เพลินเปลี่ยนสี)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From24,999 บาท

วันที่ 13 – 17 / 20 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 23 – 27 / 26 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

เกาะฮอกไกโด หมู่บ้านราเมน อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ขึ้นกระเช้าคุโรดาเกะ ชมความงามของน้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ช้อปปิ้งห้างจัสโก้อิออน

ทัวร์ญี่ปุ่น JP43 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU
6 วัน 4 คืน BY XJ

From35,900 บาท

วันที่ 02 – 07 / 12 – 17 / 19 – 24 ต.ค. 62
วันที่ 23 – 28 / 26 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 05 – 10 / 08 – 13 / 12 – 17พ.ย. 62

อุทยานแห่งชาติโอนุมะนั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ
ski Hokkaido

ทัวร์ญี่ปุ่น JP44 HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก
5 วัน 3 คืน BY XJ

From30,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 11 – 15 / 08 – 22 ธ.ค. 62
วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ ความงามของเมืองซัปโปโร สนุกสนานกับลานสกีหิมะเย็นฉํ่า หุบเขานรกจิโกกุดานิ คลองโอตารุ
็Hokkaido night

ทัวร์ญี่ปุ่น JP46 HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเที่ยวเต็ม
6 วัน 4 คืน BY TG

From42,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 07 – 12 / 08 – 13 / 10 – 15 ส.ค. 62
วันที่ 05 – 10 / 02 – 17 / 19 – 24 ก.ย. 62
วันที่ 05 – 10 / 12 – 17 / 19 – 24 พ.ย. 62

ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เดินตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล
Shiroi Koibito Park Hokkaido

ทัวร์ญี่ปุ่น JP47 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN BEST TIME
6 วัน 4 คืน BY TG

From47,900 บาท

วันที่ 01 – 06 / 08 – 13 / 10 – 15 ต.ค. 62
วันที่ 17 – 22 / 25 – 30 ตุลาคม 2562

เยือนหมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัง นั่งกระเช้าอุสุซัง ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล

ทัวร์ญี่ปุ่น JP33 รื่นเริงหรรษาฮาโกดาเตะ อาโอโมริ
6 วัน 3 คืน BY JL

From56,999 บาท

วันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2562

เมืองฮาโกดาเตะ ชมสวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ ชมโกดังอิฐแดง เมืองอาโอโมริ ชมปราสาทฮิโรซากิ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP52 HOKKAIDO SHIRETOKO AUTUMN
6 วัน 4 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2562

เที่ยวครบ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบะชิริ พิพิธภัณฑ์ชาวเหนือของฮอกไกโด น้ำตกโอชินโกชิน ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะทะเลสาบทั้งห้าแห่งชิเรโตโกะ
1 2