fbpx

Tag

HOKKAIDO

ทัวร์ญี่ปุ่น JP59 ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO SNOW ACTIVITIES
6วัน 4คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 07 – 12 / 15 – 20 / 16 – 21 เมษายน 2563

ฮอกไกโด อาซาฮีคาว่า หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง พิพิธภัณฑ์คริสตอลเกล็ดหิมะ ฟุราโน่ กระเช้าไฟฟ้าชมวิวบนยอดเขา กิจกรรมกระดานเลื่อน ชมร้านเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่ นครซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น JP48 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO WINTER NISEKO SKI RESORT
6วัน 4คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 20 – 25 มีนาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวฮอกไกโด ชิโตเซ่ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นิกเซ่มารีนพาร์ค สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ
Otaru Canal

ทัวร์ญี่ปุ่น JP49 ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE
6วัน 4คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 07 – 12 เมษายน 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวฮอกไกโด ชิโตเซ่ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นิกเซ่มารีนพาร์ค สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ
1 2