fbpx

Tag

osaka

JP73 SUPER HOT PROMOTION ปีละครั้ง
6 วัน 3 คืน BY JL

From29,900 บาท

วันที่ 14 – 19 พฤษภาคม 2562
วันที่ 28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2562

ชมความงามของปราสาทวาคายาม่า ชมการแสดงโชว์แล่เนื้อปลาทูน่าแบบสด ๆ ที่ตลาดสดคุโระชิโอะ ชมวิวริมทะเลที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ที่จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ