fbpx

Tag

TOKYO OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น JP09 IZUSHI NEW KANSAI IN SAKURA SEASON & ONSEN LOVER
7วัน 4คืน BY JL

From62,900 บาท

วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 27 มีนาคม – 02 เมษายน 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ เฮียวโกะ ปราสาทไทโยพาร์ค เมืองอิซึชิ อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ ปราสาทอิซึชิ เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนทำเส้นโซบะ เมืองคิโนะซาคิ องเซ็น จุดชุมวิวภูเขาคิโนะซาคิ คลองคิโนะซาคิ เมืองมิยาซึ เกียวโต

ทัวร์ญี่ปุ่น JP08 DOKODEMO NIKKO & SKI RESORT
6วัน 4คืน BY NH

From45,900 บาท

วันที่ 09 – 14 มกราคม 2563
วันที่ 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 – 18 / 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 – 24 / 16 – 31 มีนาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวโตเกียวชมวนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “กาล่า ยูซาว่า สโนว์ รีสอร์ท”

ทัวร์ญี่ปุ่น JP03 TOKYO ซากุระ ฮาเฮ
5วัน 3คืน BY XJ

From32,900 บาท

วันที่ 26 – 30 / 27 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 29 มีนาคม – 02 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ พักโตเกียว 2 คืน วัดนาริตะ วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮัคไก ชมซากุระสวนอุเอโนะ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ ช้อปปิ้งชินจูกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP12 THE BEST OF ROMANTIC SAKURA (KAIZU OSAKI) & USJ GREEN TEA ROAD-FLOWER PARK]
7วัน 4คืน BY JL

From76,900 บาท

วันที่ 09 – 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เมืองเกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิซึ (มรดกโลก) เมืองอุจิ วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) ถนนสายชาเขียว ทะเลสาบน้ำจืดบิวะโกะ อาหารค่ำเมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น เมืองชิกะ ไคซึ โอซะคิ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP33 DOKODEMO TOKYO PAY LITE
6วัน 4คืน BY NH

From45,900 บาท

วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก ชมซากุระสวนสันติภาพเฮวะ ซากุระสวนสาธาระอุเอะโนะ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP04 NEWROUTE OSAKA TAKAYAMA TOKYO
7วัน 4คืน BY JL

From55,900 บาท

วันที่ 02 – 08 เมษายน 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น New Route โตเกียว ทาคายาม่า โตเกียว ชมซากุระบานถนนสายนักปราชญ์ PHILOSOPHER’S PATH ป่าไผ่ สักการะเจ้าแม่กวนอิมเมืองทากาซากิ สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บสตรอเบอรรี่

ทัวร์ญี่ปุ่น JP13 YOKOSO JAPAN 2 THEME PARKS & KAIZU OSAKI SAKURA[UNIVERSAL – STRAWBERRY – MT.FUJI – DISNEYLAND]
7วัน 5คืน BY JL

From89,900 บาท

วันที่ 10 – 16 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

นครโอซาก้า สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทะเลสาบบิวะ (จังหวัดชิกะ) ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทาคาชิมะ ไคซึ โอซะคิ เดินชมอุโมงค์ซากุระ 800 ต้น ริมทะเลสาบบิวะ ปราสาทฮิโคะเนะ เมืองนาโกย่า

ทัวร์ญี่ปุ่น JP07 TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว
6วัน 3คืน BY NH

From34,900 บาท

วันที่ 21 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 06 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม2563
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวคาวาโกเอะ ที่นี่ได้สมญานามว่า “เมืองเอโดะน้อย” ชมพิธีกวนน้ำ(ยุโมมิ)เป็นไฮไลท์อีกอย่างของเมืองคุซาสึ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP35 PANORAMA SPRING REROUTE
6วัน 4คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 01 – 06 เมษายน 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวโตเกียววัดอาซากุสะ เพลิดเพลินกับการเก็บสตอเบอรี่ ชมซากุระ ณ สวนโอคาซิกิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุและชินไซบาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP23 TAKAYAMA OSAKA
6 วัน 4 คืน BY TG

From56,900 บาท

วันที่ 08 – 13 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ออนเซ็น ตลาดเช้าทาคายาม่า นาโกย่า วัดโอสุคันนอน ย่านร้านค้าโอสุ มิเอะ นาบานาโนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว)
1 2 3