fbpx

ทัวร์เที่ยวไทย 01 กาญจนบุรี รถไฟคลาสสิคระดับเฟิร์สคลาส (First Class) หนึ่งเดียวในไทย
1 วัน โดยรถไฟ

ราคาเริ่มต้น
From5,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From5,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

638

จองโปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟ “SRT PRESTIGE” รถไฟคลาสสิกระดับเฟิร์สคลาส (First Class) ขบวนเดียวในประเทศไทย
ชมและถ่ายภาพ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” “ถ้ำกระแซ” ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ เป็นเส้นทางที่สวยที่สุด ที่ลัดเลาะไปตามหน้าผา ชม“เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔” เมืองย้อนยุค ที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปยังสมัย ร.5

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 10 ตุลาคม 2563
By TRAIN
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ