fbpx

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-19 ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
7วัน 4คืน BY EK

ราคาเริ่มต้น
From39,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From39,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1180

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น มิลาน เซอร์แมท เขาซุนเนกกา แทซ มองเทรอซ์ เข้าปราสาทชิลยอง เวเว่ย์ เจนีวา โลซานน์ กรุงเบิร์น อินเทอร์ลาเคน- ซุก นั่งรถไฟไต่เขาริกิ ลูเซิร์น มิลาน Fidenza Village Outlet

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 มีนาคม 2563
  • วันที่ 01 – 07 / 26 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
  • วันที่ 01 – 07 / 06 – 12 / 20 – 26 พ.ค. 63
  • วันที่ 02 – 08 / 24 – 30 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ