CHI20 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

ราคาเริ่มต้น
From19,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From19,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

613

จองโปรแกรมทัวร์

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง เขาเหยาซาน(รวมกระเช้า) สวนจื่อโจว ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง ประตูโบราณกูหนานเหมิน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก) สวนเจ็ดดาว เมืองจำลองซ่ง ตึกเซียวเหยา ถนนโบราณตงซี
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 30 สิงหาคม - 04 กันยายน 2562
  • วันที่ 12 - 17 / 13 - 18 กันยายน 2562
  • วันที่ 18 - 23 / 25 - 30 ตุลาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ