CHI27 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น
From24,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From24,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

533

จองโปรแกรมทัวร์

สถานีรถไฟความเร็วสูง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง ถนนโบราณหมิงซิง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู วัดม้าขาว เมืองหลิงเป่า เมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี ชมหุ่นปั้นนักรบอารักขาสุสาน ชมโชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ช้อปปิ้งถนนมุสลิม
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 12 - 16 กันยายน 2562
  • วันที่ 03 - 07 / 22 - 26 ตุลาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ