fbpx

ทัวร์จีน CHI06 IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG
5 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From19,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From19,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

922

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองลี่เจียง สวนสาะารณะเหยหลงถาน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ผู้กำกับจางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก เมืองคุนหมิง ชมความงามของตำหนักทองจินเตี้ยน วัดหยวนทง สักการะพระพุทธชินราชจำลอง
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2562
  • วันที่ 09 - 13 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 01 - 05 / 04 - 08 / 10 - 14 ธ.ค. 2562
  • วันที่ 25 - 29 / 27 - 31 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ