fbpx

ทัวร์จีน CHI09 ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านช้อป
5 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From31,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From31,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

737

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองต้าหลี่ ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า ขึ้นกระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชมดชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียงโดยผู้กำกับชื่อก้องโลก หุบเขาสีน้ำเงิน สวนสาธารณะเหยหลงถาน สวนน้ำคุนหมิง วัดหยวนทง
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2562
  • วันที่ 06 - 10 / 20 - 24 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่ 10 - 14 / 18 - 22 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ