fbpx

ทัวร์จีน CHI13 ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD
5 วัน 3 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From24,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From24,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

744

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หอฟ้าเทียนถาน ย่านซานหลี่ถุน แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ลานสกีสโนว์เวิลด์ แวะถ่ายรูปคู่กับหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร์ วัดลามะยงเหอกง ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
หมายเหตุ : อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
สายการบิน
Air China
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ