fbpx

ทัวร์จีน CHI14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From19,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From19,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1360

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิครังนก นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ถนนนานจิง Starbucks Reserve Roastery
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท
**เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท จากราคาทัวร์**


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 07 - 11 / 09 - 13 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ