fbpx

ทัวร์จีน CHI17 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม
5 วัน 3 คืน BY CZ

ราคาเริ่มต้น
From13,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From13,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1103

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องเรือทะเลสาบซีหู หังโจวเอ้าท์เล็ท มหานครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก หาดไว่ทาน นำท่านนั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ ชมโชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ถนนนานกิง
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ