fbpx

ทัวร์จีน CHI20 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

ราคาเริ่มต้น
From16,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From16,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1156

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม เมืองหนิงปอ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ศูนย์ใบชา ถนนโบราณเหอฝังเจีย มหานครเซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ชมสตาร์บัคสาขาเปิดใหม่ในเซี่ยงไฮ้
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 23 - 27 เมษายน 2563
  • วันที่ 07 - 11 / 21 - 25 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2563
  • วันที่ 18 - 22 / 25 - 29 มิถุนายน 2563
สายการบิน
Air China
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ