fbpx

ทัวร์จีน CHI28 ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ นั่งรถไฟทะลุตึก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

ราคาเริ่มต้น
From13,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From13,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1062

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองอู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ระเบียงแก้วอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ เมืองฉงชิ่ง วัดฮวาเหยียน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของฉงชิ่ง สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟทะลุตึก อิสระเต็มวันท่องเที่ยวด้วยตนเอง ห้างสรรพสินค้ามีสไลเดอร์ ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 09 - 13 / 11 - 15 เมษายน 2563
  • วันที่ 18 - 22 เมษายน 2563
  • วันที่ 06 - 10 / 13 - 17 / 27 - 31 พ.ค. 2563
  • วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ