fbpx

ทัวร์จีน CHI32 อิ่มบุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน
5 วัน 4 คืน BY HU

ราคาเริ่มต้น
From17,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From17,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

767

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง หาดต้าตงไห่ ศุนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ยอดเขาตงซานหลิง เดินเล่นถนนคนเดินฉีโหลว ทานอาหารขึ้นชื่อของเมืองไหหลำ
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 06 - 10 / 20 - 24 / 22 - 26 พ.ย. 2562
  • วันที่ 29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 04 - 08 / 06 - 10 / 11 - 15 ธ.ค. 2562
  • วันที่ 18 - 22 / 25 - 29 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 26 - 30 / 27 - 31 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563
  • วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563
  • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ