fbpx

ทัวร์จีน CHI39 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

ราคาเริ่มต้น
From16,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From16,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

485

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน ท่าเรือจูเจียเจียน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย มหานครเซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดเฉินหวังเมี่ยว หาดไว่ทาน นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ชมร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,650 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2562
  • วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่ 05 - 09 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ