fbpx

ทัวร์บาหลี BLI05 เกาะสวรรค์บาหลี (เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า)
4 วัน 3 คืน BY SL

ราคาเริ่มต้น
From9,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From9,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

932

จองโปรแกรมทัวร์

เกาะบาหลี ทานซีฟู้ดสไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน วานากิริฮิลล์ จุดถ่ายรูปรังนก ขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอุลันดานู วัดเม็งวี วิหารทานาล็อท ชมวิวทะเลสาบบราตัน ชมการแสดงระบำคะชัก วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ ช้อปปิ้งย่านตลาดปราบเซียน วิหารเลมปูยางค์ พระราชวังน้ำ วิหารอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ร้านขายของฝากกฤษณะ แวะชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2563
  • วันที่ 14 - 17 / 21 - 24 / 28 - 31 มี.ค. 2563
  • วันที่ 04 - 07 / 11 - 14 เมษายน 2563
  • วันที่ 18 - 21 / 25 - 28 เมษายน 2563
  • วันที่ 02 - 05 / 03 - 06 / 09 - 12 พ.ค. 2563
  • วันที่ 16 - 19 / 23 - 26 พฤษภาคม 2563
  • วันที่ 30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2563
  • วันที่ 06 - 09 / 13 - 16 มิถุนายน 2563
  • วันที่ 20 - 23 / 27 - 30 มิถุนายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ