fbpx

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-01 MONO SWISS 1 แมทเทอร์ฮอร์น นอนเซอร์แมท
7วัน 4 คืน BY SQ

ราคาเริ่มต้น
From85,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From85,999 บาท
30/06/2022

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1215

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017

เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ชาเปล เมืองอินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงเฟรา ทะเลสาบเบลาเซ กอร์นเนอร์แกรท แมทเทอร์ฮอร์น เมืองซูริค


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2565
  • วันที่ 05 - 11 / 19 - 25 มิถุนายน 2565
  • วันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2565
  • วันที่ 04 - 10 / 18 - 24 กันยายน 2565
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ