fbpx

ทัวร์ยุโรป PKG01 EAST EUROPE เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From92,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From92,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

723

จองโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป เดินทางสู่เส้นทางสุดโรแมนติก เมืองฟุซเซ่น ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอันสวยงาม ชมปราสาทแห่งเทพนิยายปราสาทนอยชวานสไตน์ย้อนรอยไปกับเจ้าหญิงนิทรา สัมผัสหมู่บ้านโมรดกโลกอย่างเมืองฮัลสตัทเมืองริมทะเลสาบ เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นดินแดนไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เยือนหัวใจของเขตเมืองเก่าอย่างจตุรัสมาเรียน ชมความงามของปราสาทเก่าแก่ปราสาทครุมลอฟ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 07 มกราคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ