fbpx

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น-03 ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
8 วัน 5 คืน BY EK

ราคาเริ่มต้น
From43,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From43,900 บาท
28/10/2021

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1526

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt) กรุงเวียนนา ชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ล่องเรือแม่น้ำดานูบเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง เชสกี้ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมปราสาทครุมลอฟ เมืองคาร์โลวีวารี กรุงปราก ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 18 - 25 มีนาคม 2563
  • วันที่ 04 - 11 / 12 - 19 / 23 - 30 เม.ย. 63
  • เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ