fbpx

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS01 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From67,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From67,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1127

จองโปรแกรมทัวร์

นครซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้ หาดบอนได เดอะแก็ป ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ บินภายในสู่เมืองเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย พอร์ตแคมเบลล์ สวนฟิตซรอย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 12 - 17 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ