fbpx

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS03 SYDNEY EASY TOUR
5 วัน 3 คืน BY QF

ราคาเริ่มต้น
From46,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From46,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

764

จองโปรแกรมทัวร์

นครซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์เมืองซิดนีย์ ผ่านชมหาดบอนได เดอะแก๊ป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่กับสะพานฮาเบอร์ ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง ให้ท่านได้ใกล้ชิดและป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวเอง อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย 5,000 บาท/ท่าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 - 15 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ