fbpx

ทัวร์อินเดีย IN05 INDIA HERE WE GO เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับตำนานรักทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY XW

ราคาเริ่มต้น
From16,990 บาท
ราคาเริ่มต้น
From16,990 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1413

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ชมสวนจาร์บาค พระราชวังหลวง ชมภายนอกของพระราชวังสายลม วัดพระพิฆเนศ เมืองอัครา ชมป้อมอักราฟอร์ด ชมทัชมาฮาล กรุงนิวเดลี กุตุบมีนาร์ ชมประตูชัยแห่งอินเดีย ซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดจันปาท
อัตรานี้ยังไม่รวม : ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ ใช้เวลา 5 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563
  • วันที่ 03 - 07 / 05 - 09 / 10 - 14 มี.ค. 2563
  • วันที่ 12 - 16 / 17 - 21 / 19 - 23 มี.ค. 2563
  • วันที่ 24 - 28 / 26 - 30 มีนาคม 2563
  • วันที่ 31 มีนาคม - 04 เมษายน 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ