fbpx

ทัวร์เกาหลี KOR02 โซล ซูวอน (เลทส์โก สกี แอนด์ ฟิชชิ่ง)
5 วัน 3 คืน BY XJ

ราคาเริ่มต้น
From9,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From9,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

808

จองโปรแกรมทัวร์

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สนุกสนานบนลานสกีขนาดใหญ่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ลองสวมชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ย่านฮงแด ทานเมนูไก่ตุ๋นโสมบำรุงร่างกาย โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี ย่านมยองดง หมู่บ้านโบราณอึนพยอง เมนูข้าวยำเกาหลี ซูเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ