fbpx

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

ราคาเริ่มต้น
From11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From11,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1669

จองโปรแกรมทัวร์

กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ นิงห์บิงห์ ถ้ำตามก๊ก กุ้ยหลินเมืองจีน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 05 - 08 / 12 - 15 / 26 - 29 มิ.ย. 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ