fbpx

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ สุดขั้ว ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน BY VJ

ราคาเริ่มต้น
From12,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From12,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

879

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ถ้ำตำก๊อก เมืองซาปา โบสถ์หิน อิสระช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต นั่งรถรางไฟฟ้าสู่สถานีฟานซีปัน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมสะพานแก้วมังกรเมฆ ทานเมนูหม้อไฟปลาแซลม่อน เมืองฮานอย สุสานโฮจิมินห์ วัดเฉินก๊วก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 06 - 10 / 20 - 24 มิถุนายน 2563
  • วันที่ 27 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2563
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ