fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TPE07 HELLO…TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน BY SL

ราคาเริ่มต้น
From17,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From17,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

468

จองโปรแกรมทัวร์

สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ชิมไอศกรีมชื่อดังของเมืองไทจง วัดเหวินหวู่ ขอพรจากเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง เมืองเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซัน สักการะเจ้าพ่อเสือ นำท่านนั่งรถไฟโบราณ บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า ตลาดฟ่งเจี๋ยไนทืมาร์เก็ต เมืองไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 อนุสรณ๋สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่ 27 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
  • วันที่ 02 - 07 / 03 - 08 / 04 - 09 ธ.ค. 2562
  • วันที่ 09 - 14 / 10 - 15 / 11 - 16 ธ.ค. 2562
  • วันที่ 16 - 21 / 17 - 22 / 18 - 23 ธ.ค. 2562
  • วันที่ 23 - 28 / 24 - 29 / 25 - 30 ธ.ค. 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ