fbpx

ทัวร์เที่ยวไทย 01 บันทึกรัก…เมืองน่าน บ่อเกลือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
4 วัน 2 คืน BY VAN

ราคาเริ่มต้น
From5,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From5,999 บาท
11/05/2021

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1055

จองโปรแกรมทัวร์

น่าน ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน วัดศรีพันต้น วัดพระธาตุเขาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน บ่อเกลือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปัว ร้านลำดวน วัดภูเก็ตวัดศรีมงคล ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว พระธาตุแช่แห้ง ร้านขนมหวานป้านิ่ม

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 01 - 04 / 09 - 12 เมษายน 2564
  • วันที่ 10 -13 / 11 - 14 เมษายน 2564
By VAN
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ