fbpx

ทัวร์เที่ยวไทย 15 ภูลมโล เขาค้อ เลย เชียงคาน
3วัน 2คืน BY VAN

ราคาเริ่มต้น
From3,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From3,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

740

จองโปรแกรมทัวร์

1ปีมีเพียงครั้ง เขาค้อ จุดชมวิวเขาค้อ ทุ่งกังหันลม ไร่ GB Pino Latte Restaurant & Cafe พระธาตุผาซ่อนแก้ว ภูลมโล ซากุระเมืองไทย หุบเขาสีชมพู (หนึ่งปีมีครั้งเดียว )ด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรัก Sky Walk เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียวแก่งคุดคู้ ร้านของฝากไร่กำนันจุล

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 06 - 08 / 20 - 22 กุมภาพันธ์ 64)
By WE
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ