CHI30 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม…หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี (ไม่ลงร้านช้อป)
9 วัน 8 คืน BY 3U

ราคาเริ่มต้น
From48,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From48,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

603

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองเฉิงตู เมืองหลานโจว ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิ่งหลิงซื่อ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง ชมสะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง นั่งรถไฟด่วนสู่จางเย่ ชมเขาสายรุ้งตันเซี๋ย อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ เมืองจิ่วเฉวียน ชมสวนสาธารณะจิ่วเฉวียน เมืองเจียอวี้กวน ชมกำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน เมืองตุนหวง เนินทรายหมิงซาซาน กิจกรรมขี่อูฐท่องทะเลทราย ชมสระน้ำวงพระจันทร์ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว ถ้ำม่อเกาดู ชมภาพยนตร์สามมิติถึงประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายไหม นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองถู่หลู่ฟาน ชมภูเขาเปลวไฟ สวนองุ่นผู่เถาโกว บ้านชนเผ่าอุยกูร์ เมืองโบราณเจียวเหอ เจดีย์ซูกงถ่า เมืองอูหลู่มู่ฉี ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมืองต้าปาจา ชมเทือกเขาเทียนซาน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ เมืองเฉิงตู ถนนโบราณจินหลี่
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนเรียบร้อยแล้ว

Text box item sample


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 08 - 16 กันยายน 2562
  • วันที่ 13 - 21 / 20 - 28 ตุลาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ