Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

AUS01 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ท โอเชี่ยนโร้ด
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

Price
From65,900 บาท
Price
From65,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

226

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดเต็มสายสวนสัตว์พื้นเมือง พอร์ตแคมเบลล์ เดอะแก๊ป อิ่มอร่อยกับกุ้งล็อบสเตอร์และไวน์ออสเตรเลีย

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2561
  • วันที่ 05 - 10 / 19 - 24 มิถุนายน 2561
  • วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม 2561
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ