AUS05 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE (เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยน-เกาะฟิลลิป)
6 วัน 3 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From58,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From58,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

609

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองเมลเบิร์น ชมสวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ซิตี้ทัวร์เมืองเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย อพอลโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ ซื้อทัวร์เสริมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ย่านดันดีนองส์ สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมความน่ารักของโคอาล่าและจิงโจ้ เกาะฟิลลิป ชมนกเพนกวิน อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์หรือเดินเล่นในเมืองเมลเบิร์น


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 12 - 17 เมษายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ