PKG02 ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From98,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From98,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

843

จองโปรแกรมทัวร์

เข้าชมปราสาทแห่งเทพนิยาย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวปราสาทปราก เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งฮัลสตัท ของออสเตรีย


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 - 20 เมษายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ