B-EUR15 ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE 3 COUNTRIES
7วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From46,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From46,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

623

จองโปรแกรมทัวร์

เที่ยวเยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย ชมจัตุรัสโรเมอร์ และบรรยากาศที่งดงามของเมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ต เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน ชมเมืองปรากและเมืองแร่น้ำคลุมรอฟ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages