A-EUR08 ทัวร์ยุโรป Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน BY EK

ราคาเริ่มต้น
From49,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From49,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1051

จองโปรแกรมทัวร์

ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงอายุกว่า 900 ปี ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแกสไตล์โกธิค เยี่ยมชมหมู่บ้านอองกีเชม(Eguisheim) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ชมความงามของพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ที่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ล่องเรือบนแม่น้ำดานูบอันเลืองชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการี


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 26 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2562
  • วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2562
  • วันที่ 06 - 14 สิงหาคม 2562
  • เดือนกันยายน - ตุลาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ