CHI11 ทัวร์จีน BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER
5 วัน 3 คืน BY CA

ราคาเริ่มต้น
From19,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From19,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

671

จองโปรแกรมทัวร์

เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน อิสระกับการช้อปปิ้ง ที่ถนนหวังฝูจิ่ง ชมพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ศูนย์ผีเซียะ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมวิวปักกิ่งยามค่ำคืน ที่หอคอย Olympic Tower พิเศษกับเมนูเป็ดปักกิ่งจากต้นตำหรับ
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 เม.ย. 2562
  • วันที่ 30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ