CHI12 ทัวร์จีน ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
5 วัน 3 คืน BY MU

ราคาเริ่มต้น
From14,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From14,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

538

จองโปรแกรมทัวร์

มหานครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง สามล้อชมย่านเมืองเก่าปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งย่านการค้า THE PLACE ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิครังนก นั่งกระเช้าสู่กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง วัดลามะยงเหอกง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท (ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ)
**เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท จากราคาทัวร์**


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 09 - 13 / 15 - 19 มีนาคม 2562
  • วันที่ 29 มีนาคม - 02 เมษายน 2562
  • วันที่ 04 - 08 / 18 - 22 / 25 - 29 เม.ย. 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ