CHI14 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง
5 วัน 4 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From22,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From22,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

739

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมวิวบนเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองโบราณอู่เจิ้น เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง เมืองอู๋ซี ลิ้มรสซี่โครงหมู วัดหลิงซาน นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมศาลาฝานกง พิพิธภัณฑ์กาน้ำชาดินทราย มหานครเซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ช้อปปิ้งถนนนานจิง เมืองจำลองสไตล์อังกฤษเทมส์ทาวน์
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ