CHI20 ทัวร์จีน HELLO SNOW CHENGDU DAGU GLACIER
6 วัน 5 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From23,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From23,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

496

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจิ่วจ้ายโกวน้อย ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการ (1,500 บาท)


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 18 - 23 มกราคม 2562
  • วันที่ 01 - 06 / 08 - 13 มีนาคม 2562
  • วันที่ 15 - 20 / 22 - 27 มีนาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ