PKG01 ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE
10 วัน 7 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From91,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From91,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

668

จองโปรแกรมทัวร์

เดินทางสู่เส้นทางสุดโรแมนติก เมืองฟุซเซ่น ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอันสวยงาม ชมปราสาทแห่งเทพนิยายปราสาทนอยชวานสไตน์ย้อนรอยไปกับเจ้าหญิงนิทราเยือนหัวใจของเขตเมืองเก่าอย่างจตุรัสมาเรียน สัมผัสหมู่บ้านโมรดกโลกอย่างเมืองฮัลสตัทเมืองริมทะเลสาบ ชม เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นดินแดนไข่มุกแห่งโบฮีเมีย ชมความงามของปราสาทเก่าแก่ปราสาทครุมลอฟ


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 08 - 17 กรกฎาคม 2562
  • วันที่ 25 พฤษภาคม – 03 สิงหาคม 2562
  • วันที่ 09 - 18 / 22 - 31 สิงหาคม 2562
  • วันที่ 05 - 14 / 13 - 22 กันยายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ