A-EUR02 ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
9 วัน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From60,500 บาท
ราคาเริ่มต้น
From60,500 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

1095

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017

มหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์และล่องเรือแม่น้ำแซนช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์-อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2561
  • วันที่ 19 - 27 พศจิกายน 2561
  • วันที่ 03 - 11 ธันวาคม 2561
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ