EUR02 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี(เวนิส)
7 วัน 4 คืน BY EK

ราคาเริ่มต้น
From59,888 บาท
ราคาเริ่มต้น
From59,888 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

495

จองโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก” เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโล เที่ยวเมืองเซียน่า อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที 25 - 31 ธันวาคม 2561
  • วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ