Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JP25 PANORAMA (PINK MOSS) 2
6 วัน 4 คืน BY TG

Price
From49,900 บาท
Price
From49,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

252

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

เที่ยวเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ย่านฮิกาชิยาม่า นั่งรถไฟชินคันเซ็น(นาโกย่า–มิคาวะอันโจ) โรงงานผลิตพายปลาไหล โกเทมบะ พรีเมียมเอาท์เล็ต เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งห้างอิออน

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2561
สายการบิน
รายละเอียด
รูปภาพ