fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JP54 รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด โซอุนเคียว
6วัน 4คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From62,999 บาท
ราคาเริ่มต้น
From62,999 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

694

จองโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมน้ำตกกิงกะ ริวเซย์ ที่ไหลลงมาจากโตรกผาในหุบผาโซอุนเคียว พิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ นั่งกระเช้าคุโระดะเคะ กระเช้าที่เชื่อมจากเชิงเขาของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขาคุโระดะเคะ ช้อปปิ้งตลาดซัปโปโรโจไก ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของซัปโปโร อาหารครบทุกมื้อ บุฟเฟต์ ปู 3 ชนิด แช่ออนเซ็นเต็มอิ่ม 2 คืน


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 - 17 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ

Text box item sample content