NZ02 GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From118,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From118,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

502

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ บินภายในสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะและโบสถ์ขนาดเล็กที่สุด เมืองควีนส์ทาวน์ นั่งเรือกลไฟโบราณ วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมสาธิตการตัดขนแกะ อิสระซื้อทัวร์เสริมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทหรือกระโดดบัมจี้จั๊มพ์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค รับประทานอาหารค่ำบนภัตตาคารบนยอดเขา ทะเลสาบวานาก้า ฟ็อกซ์กลาเซียร์ เมืองโฮกิติกะ นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2562
  • วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2562
  • วันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2562
  • วันที่ 14 - 22 กันยายน 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ