NZ04 HIGHLIGHT NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY TG

ราคาเริ่มต้น
From108,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From108,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

316

จองโปรแกรมทัวร์

เมืองโอ๊คแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มเลี้ยงแกะอโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะและโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ แวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่มองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ๊ก ล่องเรือกลไฟโบราณ ทานอาหารค่ำบนยอดเขาบ็อบส์พีค


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2562
สายการบิน
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ