fbpx

CRUISES 02 ทัวร์เรือสำราญOkinawa Taiwan Program_Costa neoRomantica
7วัน 4คืน BY MU

ราคาเริ่มต้น
From35,900 บาท
ราคาเริ่มต้น
From35,900 บาท
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

822

จองโปรแกรมทัวร์

กลับมาอีกครั้งกับเส้นทางสุดฮิต ฉลองเทศกาลสงกรานต์บนเรือ ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica ญี่ปุ่น เมืองโอกินาว่า ไต้หวัน ฮวาเหลียน คีลุง ไทเป บินสู่เซี่ยงไฮ้ นาฮะ เที่ยวโอกินาว่า ถนนโคคุไซ– พักโรงแรม 1 คืนที่โอกินาว่า
ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ อเมริกัน วิลเลจ อิออน ไต้หวัน ฮวาเหลียน คีลุง ไทเป ตึกไทเป 101 เถาหยวน/ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้


จองโปรแกรมทัวร์

วันที่เดินทาง
  • วันที่ 11 -17 เมษายน 2563
สายการบิน
china eastern
รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รูปภาพ